Urządzenie UV niemieckiej firmy „METZGER”
do sterylizacji i oczyszczania
środka chłodząco-smarującego (chłodziwo / emulsja) w:
 
tokarkach / frezarkach / szlifierkach / centrach obróbczych
Płyny chłodząco-smarujące już po krótkim okresie użytkowania są zaatakowane przez: wirusy / bakterie / grzyby, w wyniku czego powstają nitrozoaminy oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) / ang. PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) „dyskutuje się o potencjale rakotwórczym obu tych związków!” oraz produkty rozkładu mikroorganizmów (endotoksyny) „mogą wywoływać reakcje alergiczne”
 
Co to oznacza dla przedsiębiorcy?
- czasy przestoju maszyn służące czyszczeniu, a następnie koniecznej wymianie środków chłodząco-smarujących;
- częstszą wymianę środków chłodząco-smarujących oraz koszty z tym związane, ze wszystkimi problemami usuwania odpadów;
- szybsze zużycie maszyn ze względu na zmianę wartości pH - ryzyko rdzy, uszkodzenie wielu części maszyn;
- wzrost liczby chorych pracowników spowodowany alergiami, podrażnieniami skóry, częściowo ciężkimi zapaleniami, podrażnieniami dróg oddechowych, dolegliwościami żołądkowymi, ogólnym spadkiem odporności a co za tym idzie nieobecność i zwolnienia lekarskie pracowników;
- nieprzyjemny zapach w środowisku pracy, pogarsza się komfort pracy;
 
 
Rozwiązaniem problemu jest urządzenie sterylizacyjne UV firmy „METZGER”.
 
Firmie Metzger udało się w sposób unikatowy zaprojektować optymalne prowadzenie środka chłodząco-smarującego, co w połączeniu z odpowiednim ustawieniem promienników UV, daje wymierne korzyści finansowe oraz ekologiczne firmom stosującym to rozwiązanie.
 
Urządzenie jest wpięte w obieg środka chłodząco-smarującego maszyny, który przepływając przez system zaprojektowanych kanalików podlega intensywnemu napromieniowaniu UV-C. Działanie dezynfekujące światła UV polega na uszkodzeniu DNA w komórce, skutkiem czego jest dezaktywacja komórki, a tym samym brak możliwości dalszego rozmnażania, co zapobiega dalszemu rozrostowi wirusów, grzybów i bakterii.
 
Działanie sterylizujące i grzybobójcze tej metody zostało potwierdzone w dużej liczbie praktycznych zastosowań. Setki firm w Niemczech już skorzystało z danego rozwiązania i z powodzeniem stosuje urządzenia UV w swoich zakładach.

Ponadto istnieje dokumentacja poświadczająca, wydane przez Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego Niemcy Południowe (TÜV Süddeutschland) oraz Instytut Bezpieczeństwa i Biotechnologii (ISB)
 
Sprawozdanie z badań nr 1536
Strona 2
Podsumowanie wyników: środki chłodząco-smarujące:
Nr Pobranie próbki jtk/ml(1) bakterie jtk/ml(1) grzyby
1 Próbka wyjściowa 4560 3400
2 po 1 godzinie UV 2350 2190
3 po 2 godzinach UV 1950 1860
(1) Jednostki tworzące kolonie na ml: wartość średnia pomiaru sparowanego.
 Grzyby wymagają ok. 10-krotnie większej energii naświetlania niż bakterie. Jeżeli pozbędziemy się grzybów, co zauważymy już czysto optycznie, to na pewno uda się to i z bakteriami. Natomiast bakterie mają wyraźnie szybszy czas regeneracji niż grzyby, dlatego ważne jest optymalne dostosowanie ilości przepływu do objętości środka chłodząco-smarującego oraz cykle naświetlania i pracy urządzenia, w czym Państwu doradzą nasi konsultanci. W praktyce natomiast większość naszych klientów stosuje permanentne naświetlanie cieczy traktując urządzenie jako zintegrowaną część maszyny i stały element obiegu chłodziwa.
Korzyści ze stosowania urządzenia sterylizacyjnego UV:
- Czterokrotne wydłużenie okresu trwałości środka chłodząco-smarującego;
- Redukcja kosztów usuwania opadów poprzez wydłużenie okresu trwałości środka chłodząco-smarującego;
- Zmniejszenie czasów przestoju maszyn i kosztów konserwacji maszyn;
- Zmniejszenie przyczyny zachorowań spowodowanych przez środki chłodząco-smarujące, uniknięcie alergicznych reakcji skóry oraz ograniczenie tworzenia się substancji rakotwórczych;
- Redukcja obciążenia otoczenia, nie wytwarza się zapach wywołany silnie zainfekowanym środkiem chłodząco-smarującym;
- Brak użycia chemikaliów do oddziaływania na środek chłodząco-smarujący (oszczędność kosztów, znaczne obniżenie obciążenia maszyny - uszczelki, przewody i sama maszyna zużywają się wolniej), do tego Dyrektywy UE z roku na rok wprowadzają coraz bardziej restrykcyjne wymagania ekologiczne, w tym dotyczące stosowania produktów biobójczych;
 
Podsumowanie:
Nadrzędnym celem jest to żeby od początku zapobiegać powstawaniu tych wszystkich w/w problemów. A zatem przy natychmiastowym naświetlaniu UV-C świeżo użyte środki chłodząco-smarujące mogą być przez długi czas utrzymywane w stanie posiadającym wartość nowego produktu. Dodatkowo możliwa jest w pewnym stopniu ponowna regeneracja zniszczonego środka chłodząco-smarującego, a zanieczyszczenie grzybami i bakteriami można zredukować do minimum.
 
W związku z powyższym, rozwiązaniem, do którego powinien dążyć przedsiębiorca jest zapewnienie swojej maszynie takiego systemu, który w regularnych odstępach czasu będzie naświetlać roztwór środka chłodząco-smarującego i utrzymywać go w neutralnym stanie, co przełoży się na wydłużenie okresu trwałości używanego płynu, lepsze warunki otoczenia pracy i co najważniejsze korzyści ekonomiczne dla Państwa firmy.
Wyłączny Dystrybutor urządzeń „Metzger”: firma Contimed Sp. z o.o.

W celu rozmowy z naszym konsultantem zadzwoń do nas: Tel. +48 85 8777 415

W celu złożenia zamówienia wyślij zapytanie na adres: info@contimed.pl odeślemy formularz który pomoże sprecyzować Państwa potrzeby oraz dobrać rozwiązanie optymalne dla Państwa firmy.
Pozostałe potencjalne możliwości zastosowania urządzenia UV:
Ścieki, które zawierają związki rozpuszczalne nieorganiczne i / lub związki rozpuszczalne oraz źle ulegające biodegradacji. Takie rozwiązanie zastosowania urządzenia UV nasuwa się, gdy w przypadku tego typu problemu nie ma do dyspozycji korzystnej pod względem kosztów biologicznej metody oczyszczania, a składniki ścieków takie jak te wyżej wymienione bardzo powoli lub w ogóle nie dają się rozkładać przez mikroorganizmy lub działają na nie wręcz toksycznie. Metoda sterylizacji UV umożliwia natomiast rozpad i rozkład stabilnych kompleksów metalowych i cyjanowych oraz toksycznych substancji organicznych takich jak np. związki halogenowo-organiczne.
 
Możliwe obszary zastosowań:
- ścieki w branży hotelarstwa i gastronomii z tłuszczami i rozpuszczalnikami
- odcieki wysypiskowe
- ścieki przemysłu półprzewodnikowego
- ścieki przemysłu transportowego
- ścieki przemysłu tekstylnego
- unieszkodliwianie cyjanków w kąpielach galwanicznych
- odbarwianie ścieków przemysłu tekstylnego
- oddziaływanie na odcieki wysypiskowe
- oczyszczanie wód gruntowych
- ciężkie ścieki w branży hotelarstwa i gastronomii
- ścieki z oczyszczania w przemyśle transportowym
 
i wiele innych.
Contimed 2017, All Rights Reserved.